Proces roboczy przy montowaniu podłóg FERMACELL

System izolacyjny FERMACELL

Proces roboczy przy montowaniu podłóg FERMACELL

Układanie maty tekturowej FERMACELL

Proces roboczy przy montowaniu podłóg FERMACELL

Zastosowanie kruszywa do mat tekturowych FERMACELL

Proces roboczy przy montowaniu podłóg FERMACELL

Wyrównanie kruszywa do mat tekturow ych FERMACELL

Proces roboczy przy montowaniu podłóg FERMACELL

Układanie elementów podłogowych FERMACELL

Montaż podłóg - mata tekturowa


Nakładanie

Matę tekturową FERMACELL nakłada się na całą powierzchnię na nośną część stropu. Wystający papierowy pas zapewnia pokrycie wzdłuż i wszerz. Przycięcia wykonywać za pomocą noża do dywanów.

Stosowanie kruszywa do maty tekturowej

Matę tekturową należy wypełnić kruszywem do mat tekturowych FERMACELL. Należy zacząć wypełnianie od drzwi i kontynuować ostrożnie przez już wypełnioną matę tekturową. Kruszywo do mat tekturowych FERMACELL należy wyrównać z krawędzią maty tekturowej, tak aby powstało równe podłoże pod nakładanie elementów podłogowych FERMACELL.

Gęstnienie

W celu zagęszczenia kruszywa do mat tekturowych o wysokości 60 mm należy zastosować wiertarkę udarową z wyłączoną funkcją wiercenia z włączonym udarem bez wiertła oraz kawałkiem deski lub płyty. Dzięki wibracjom przenoszonym z wiertarki poprzez deskę lub drewno na kruszywo jego struktura zagęści się.

Elementy podłogowe FERMACELL

Na kruszywo do mat tekturowych FERMACELL należy w celu izolacji od dźwięków uderzeniowych układać elementy podłogowe FERMACELL 2 E 31 z 10 mm płytą pilśniową lub elementy podłogowe FERMACELL 2 E 32 z 10 mm izolacją mineralną.

Uwaga

• W celu zapewnienia optymalnej izolacji akustycznej, mata tekturowa FERMACELL musi przylegać bezpośrednio do nośnej cześci stropu.
• Przewody elektryczne mogą być do szerokości maks. 10 cm włożone i zasypane w matach tekturowych FERMACELL (zmiana właściwości akustycznych i przeciwpożarowych).
• Jeśli przy sanacji starych drewnianych stropów belkowych będzie konieczne wyrównanie wysokości, można zastosować maty tekturowe z wysypanym kruszywem do mat tekturowych o wysokości maks. 3 mm.
• Jeśli to wyrównanie wysokości nie jest wystarczające, należy kolejne wyrównanie wysokości wykonać nad matą tekturową FERMACELL za pomocą podsypki wyrównującej FERMACELL

Dodatkowe materiały izolacyjne

FERMACELL przygotował przegląd polecanych materiałów izolacyjnych, które można łączyć z 25 mm elementami podłogowymi 2 E 22, elementami Powerpanel TE oraz z elementami Powerpanel SE. Przegląd polecanych materiałów izolacyjnych znajdą Państwo na stronie internetowej www.fermacell.pl w sekcji Do pobrania. Do układania płyt izolacyjnych konieczne jest równe i nośne podłoże. Na drewnianych stropach belkowych nie poleca się z przyczyn technicznych nakładania płyt z polistyrenu pianowego. Dla takich stropów są bardziej odpowiednie płyty pilśniowe lub płyty z izolacją mineralną.