Proces roboczy przy nakładaniu podłóg FERMACELL

Mieszanie w betoniarce

Proces roboczy przy nakładaniu podłóg FERMACELL

Dodać 8-10 litrów wody na opakowanie

Proces roboczy przy nakładaniu podłóg FERMACELL

Podsypka ma konsystencję
jak wilgotna ziemia

Proces roboczy przy nakładaniu podłóg FERMACELL

Należy nałożyć i wyrównać pierwszą warstwę podsypki

Proces roboczy przy nakładaniu podłóg FERMACELL

Drugą warstwę podsypki należy nałożyć na takim samym poziomie jak pierwszą

Proces roboczy przy nakładaniu podłóg FERMACELL

Czekanie na stwardnięcie nasypu (około 20 minut)

Proces roboczy przy nakładaniu podłóg FERMACELL

Ściągnąć materiał nałożony w obszarze pomiędzy nasypami

Proces roboczy przy nakładaniu podłóg FERMACELL
 

Montaż podłóg – podsypka szybkoschnąca fix


Przygotowanie

Najpierw należy zmierzyć wysokość podłogi, a za pomocą urządzenia niwelacyjnego lub poziomicy nałożyć ją na ściany zewnętrzne. Pomóc w tym może średnia wysokość na sąsiednich ścianach, umieszczona dokładnie 1 m nad końcową wysokością podłogi. Podłoże musi być nośne, czyste, suche i bez materiałów, które można łatwo oddzielić. Aby osiągność optymalną przyległość, należy penetrować podłoże, np. za pomocą produktów FERMACELL odpowiednich do penetracji podłoża. Nie jest konieczne stosowanie warstwy rozdzielającej, np. tkaniny podkładowej FERMACELL lub mocnego papieru pakowego. Następnie należy zgodnie z wymaganiami umocować brzegową taśmę izolacyjną. Brzegowa taśma izolacyjna musi doskonale oddzielić podłogę (włącznie z pokryciem podłogi!) od ścian zewnętrznych.

Mieszanie

Na całe opakowanie należy dodać około 8-10 l wody i dobrze zamieszać, aż do uzyskania równomiernej mieszaniny. Odpowiednie narzędzia do mieszania to: mieszarka ręczna, mieszadło mechaniczne (zob. Dane Podsypki szybkoschnącej fix FERMACELL).

Proces roboczy

Z jednej strony ściany należy wykonać nasyp o szerokości około 20 cm w wymaganej wysokości końcowej. Na nim należy umieścić jedną z łat wyrównawczych FERMACELL. Następnie należy wykonać równolegle w odległości o szerokości drugiej łaty ściągającej drugi nasyp i wyrównać go. Po stwardnięciu należy rozłożyć podsypkę szybkoschnącą fix FERMACELL pomiędzy nasypy. Podsypkę można rozłożyć za pomocą łat wyrównawczych na stwardniałych nasypach na określoną wysokość. Nierówności można łatwo wygładzić za pomocą szpachli lub poziomicy. Po podsypce szybkoschnącej fix FERMACELL można po około 6 godzinach chodzić a po 24 godzinach (przy 20°C i maksymalnie 65% względnej wilgotności powietrza) można nakładać kolejne warstwy. Narzędzia i urządzenia do mieszania można po ukończeniu prac łatwo umyć wodą. Gotową powierzchnię należy chronić podczas twardnięcia przed przeciągiem!

Uwaga::

• wysokość musi mieć minimalnie 40 mm, wysokość podsypki od 40 mm do 2000 mm w poszczególnych warstwach do 500 mm
• Belki, nośniki stalowe itd. można wyrównać aż do górnej krawędzi (zob. szczegóły); aby zapobiec kondensacji wody należy stosować ogólne przedpisy techniczne.
• Szybkoschnąca podsypka fix FERMACELL nie jest warstwą końcową dostosowaną do chodzenia. Materiałów używanych do nakładania na podłogę nie wolno układać bezpośrednio na podsypkę.
• Można stosować dodatkowe wyrównanie za pomocą podsypki wyrównującej FERMACELL