Proces roboczy Podsypka wyrównująca FERMACELL

Umocowanie brzegowych taśm izolacyjnych

Proces roboczy Podsypka wyrównująca FERMACELL

Wytworzenie nasypu


Proces roboczy Podsypka wyrównująca FERMACELL

Zastosowanie podsypki wyrównującej FERMACELL

Proces roboczy Podsypka wyrównująca FERMACELL

Ochrona przed zadeptaniem


Proces roboczy Podsypka wyrównująca FERMACELL

 

Montaż podłóg – podsypka wyrównująca FERMACELL


Podsypka wyrównująca FERMACELL to mineralny granulat porobetonowy, suszony w specjany sposób, którego szczególne właściwości fizykalne umożliwiają wszechstronne zastosowanie. Materiał ten umożliwia w ekonomiczny sposób wytwarzanie efektywnych konstrukcji z doskonałą izolacją akustyczną i cieplną oraz ochroną przeciwpożarową. Dzięki porowatej powierzchni materiał dobrze przylega i w ten sposób zapewnia wysoką wytrzymałość. Podsypka jest produkowana na bazie minerałów, bez dodatków innych środków łączących, dlatego trzeba wziąć pod uwagę jej 5% twardnięcie.

Obszary zastosowania

Podsypka wyrównująca FERMACELL jest stosowana w celu wyrównania nierówności podłóg w starym i nowym budownictwie. Dzięki niskiej masie, jej stosowanie jest również odpowiednie w przypadku stropów lekkich (stropy drewniane) po uwzględnieniu wymagań statycznych. Przy spełnieniu odpowiednich wymagań statycznych można stosować podsypkę wyrównującą FERMACELL również jako izolację akustyczną na stropach z drewnianych belek.

Przygotowanie

Przy zastosowaniu podsypki na drewanianych stropach belkowych należy zapobiec przesypywaniu się podsypki przez szczeliny lub pęknięcia poprzez użycie tkaniny podkładowej FERMACELL. Przy zastosowaniu folii PE jako ochrony przed wypadaniem podsypki, należy wziąć pod uwagę właściwości fizykalne.

Montaż

Najpierw należy zmierzyć wysokość suchej podłogi, a za pomocą przyrządu niwelacyjnego lub poziomicy nałożyć ją na ściany zewnętrzne. Jako pomoc może służyć średnia wysokość na sąsiednich ścianach, umieszczona dokładnie 1 m nad końcową wysokością podłogi. Następnie należy umocować brzegowe taśmy izolacyjne.

Wytworzenie nasypu

przy jednej ścianie należy utworzyć z podsypki wyrównującej FERMACELL nasyp o szerokości około 200 mm. Łatę główną z zestawu wyrównawczego Fermacell należy wypoziomować za pomocą zintegrowanej libelli. Na drugim nasypie należy równolegle wypoziomować drugą łatę główną w odległości o szerokości łaty ściągającej.

Podsypka wyrównująca

Podsypkę wyrównującą FERMACELL należy nasypać pomiędzy nasypy i za pomocą łat wyrównawczych FERMACELL ściągnąć na określoną wysokość. Następnie można zacząć układać elementy podłogowe FERMACELL lub inne warstwy. Nie jest konieczne utwardzanie podsypu. Podsypka wyrównująca FERMACELL może być stosowana w obszarze zastosowania 1 (pomieszczenia i podłogi w domach mieszkalnych, pokojach hotelowych wraz z łazienkami) do wysokości 100 mm. Ponieważ jest to podsypka wyprodukowana na bazie mineralnej, bez dalszych środków łączących, należy wziąć pod uwagę około jej 5% stwardnienie. Przy obszarach z wyższym obciążeniem stosuje się wysokość podsypu > 60 mm.

Uwaga

• Zamiast zestawu wyrównawczego FERMACELL można stosować pomoc w postaci równych drewnianych listew lub profile (około 50 x 50 mm).
• Listwy drewniane lub profile muszą mieć na brzegach wycięcie.
• W celu wyrównania należy zastosować poziomicę
• Drewniane listwy nie mogą zostać w podsypce wyrównującej.
• Instalacje elektryczne muszą być zasypane podsypką minimalnie na 10 mm.
• Aby zapobiec kondensacji wody, należy przestrzegać ogólnych przepisów technicznych.
• Jeśli na podsypkę wyrównującą FERMACELL będą instalowane systemy ogrzewania podłogowego lub płyty izolacyjne z włókien mineralnych, trzeba pomiędzy podsypkę wyrównującą a systemy ogrzewania podłogowego lub płyty izolacyjne z włókien mineralnych włożyć płytę gipsowo-włóknową o grubości 10 mm.